Śmigłowiec SM-1 z 10,1965

Śmigłowiec SM-1 z 10. eskadry lotnictwa łącznikowego,1965r. Na lotnisku bydgoskim na potrzeby dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego od 1951 r. funkcjonowała 10. eskadra lotnictwa łącznikowego. W 1967 r. zmieniła nazwę na 3. Saską Samodzielną Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego. W trakcie swojego istnienia eskadra eksploatowała szeroką gamę sprzętu lotniczego: samoloty łącznikowe Po-2 (CSS-13) i Jak-12, samoloty transportowe An-2 i Ił-14, śmigłowce SM-1, SM-2 oraz Mi-2. Eskadrę rozformowano w 1991 r.