Przysięga Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, 1937

Przysięga Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich (SPLdM) na Starym Rynku im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy, 11 listopada 1937r. W 1934 r. funkcjonujące na lotnisku szkoły lotnicze skupiono w Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa. W 1937 r. w wyniku kolejnej reorganizacji systemu szkolnictwa wojskowego sformowano w Bydgoszczy Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 2. W 1937 r. najmłodsze roczniki SPLdM przeniesiono do Świecia. Pod koniec 1938 r. SPLdM została przeniesiona do Krosna n. Wisłokiem.