Grupa podchorążych rezerwy uczniów pilotów, 1925

Grupa podchorążych rezerwy uczniów pilotów przy samolocie Caudron G-III, Bydgoszcz 1925 r. Do Szkoły Pilotów przyjmowano kandydatów do szkolenia w pilotażu spośród oficerów i podoficerów innych broni, oficerów obserwatorów lotnictwa przeszkalanych na pilotów oraz podoficerów służby technicznej lub administracyjnej lotnictwa. Wiek kandydatów ograniczono do nieukończonych 26 lat. W połowie lat 20-tych XX w. do szkoły na kurs pilotażu kierowano także podchorążych rezerwy.