Wizyta przedstawicieli Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, 1921

Wizyta przedstawicieli Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, 1921r.. Do początku lat. 20-tych XX w. francuskie przedstawicielstwo wojskowe sprawowało funkcje kontrolne i doradcze m.in. w wojskowym szkolnictwie lotniczym. Szkołę Lotników w Bydgoszczy Francuzi wizytowali kilkakrotnie. W polskich szkołach lotniczych, w tym m.in. w Bydgoszczy, zatrudnieni byli francuscy instruktorzy kontraktowi. Widoczni od trzeciej osoby z lewej strony: gen. bryg. Gustaw Macewicz, gen. dyw. Charles Dupont, gen. Władysław Jung, mjr Robert de Chivre, Charles de Gaulle, ppłk pil. Jan Kieżun.