Słuchacze V kursu Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych, 1926

Słuchacze V kursu Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy przed próbownią silnika Lorranne Dietrich 400 KM, 1926r. Jedną z umiejętności którą pozyskiwali uczestnicy kursów mechaników w Bydgoszczy było szybkie i sprawne usuwanie usterek w działaniu silników lotniczych. Do praktycznej nauki służyły specjalne platformy z silnikami różnych typów, używanych w lotnictwie, na których przy włączonym silniku kursanci rozpoznawali a następnie usuwali przyczynę awarii.