Skrypt Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych, 1925

Skrypt Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych, 1925r. Bydgoszcz była także głównym ośrodkiem szkolenia kadry technicznej dla lotnictwa wojskowego. Od 1922 r. na bydgoskim lotnisku rozpoczęła działalność Szkoła Mechaników Lotniczych (od 1924 r. Centralna Szkoła Mechaników Lotniczych). Organizowano m.in. półroczne kursy dla mechaników-brygadzistów oraz szereg kursów fachowych dla mechaników różnych specjalności oraz dla oficerów technicznych. Szkolenia prowadziła doświadczona kadra instruktorów, z których część była absolwentami inżynierskiej wyższej szkoły lotniczej we Francji (École Supérieure d’Aéronautique). Dla usprawnienia działalności szkoleniowej wykładowcy opracowywali pomoce dydaktyczne takie jak np. skrypty i instrukcje dla kursantów.