Rozdanie świadectw Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, 1938

Rozdanie świadectw i odznak pamiątkowych absolwentom Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, Bydgoszcz, czerwiec 1938r. Pierwszym dowódcą eskadry szkolnej SPLdM w 1930-tym roku był kpt. obs. Adam Juliusz Zaleski, a jego zastępcą był por. obs. Tadeusz Franciszek Dzierzgowski. W 1933 roku powołano kpt. obs. A. J. Zaleskiego na stanowisko komendanta szkoły. Stanowisko to zajmował najpierw w stopniu majora, a później podpułkownika do 1939 r.