Remont systemu elektroświetlnego, 2013

W lipcu 2013 została podpisana umowa pomiędzy Portem Lotniczym Bydgoszcz a firmą Skanska, która wygrała przetarg na remont lotniskowego systemu elektroświetlnego oraz oznakowania pionowego z dostosowaniem do aktualnego układu nawierzchni lotniskowych wraz z remontem poboczy drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

System nawigacji świetlnej na lotnisku w Bydgoszcz zbudowany był dla wojska w 1975 r. W kolejnych latach poddawany był remontom i dostosowywaniu do wymagań przepisów wojskowych i dotyczących lotnictwa cywilnego. Efektem inwestowania w infrastrukturę oświetlenia przez strony cywilną i wojskową jest kompilacja urządzeń o bardzo zróżnicowanym standardzie i stanie technicznym. W ciągu pięciu miesięcy system ten został całkowicie wyremontowany.

Wymienione zostały zużyte i awaryjne elementy systemu, który został dostosowany do przepisów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz polskich przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. Remont przeszły światła podejść, światła progowe drogi startowej, oświetlenie krawędzi i końców drogi startowej, światła wzrokowego wskaźnika ścieżki schodzenia, sekwencyjne światła błyskowe. Ponadto, wyremontowane zostały światła krawędziowe dróg kołowania, światła ochronne drogi startowej, system sygnalizacji wtargnięcia na drogę startową, podświetlane znaki pionowe drogi startowej i drogi kołowania.

Wykonano także remont poboczy nawierzchni drogi startowej. Na odcinku o szerokości 10 m i długości 2,5 km wymieniono warstwę ścieralnę z betonu asfaltowego i naprawiono spękania podbudowy betonowej. Dodatkowo, do obsługi systemu oświetlenia nawigacyjnego dostarczony został samochód wraz z wyposażeniem serwisowym i częściami eksploatacyjnymi. Inwestycja objęła także wykonanie projektu systemu elektroświetlnego. Roboty prowadzone były w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska i przepustowości terminalu pasażerskiego. Prace prowadzone były w godzinach dostosowanych do rozkładu lotów, również w nocy.