Prezydenta RP Stanisław Wojciechowski w Bydgoszczy, 1924

W dniu 4 sierpnia 1924 r. bydgoskie lotnisko było świadkiem doniosłej uroczystości. Miało to związek z pobytem w Bydgoszczy dniach 3-4 sierpnia Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Drugi dzień pobytu Prezydenta RP w Bydgoszczy rozpoczął się uroczystością poświęcenia sztandarów poszczególnych pułków 15 dywizji na bydgoskim lotnisku.