Podoficerowie instruktorzy pilotażu Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, 1923

Podoficerowie instruktorzy pilotażu Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, 1923r. Bydgoska Szkoła Pilotów w latach 20-tych XX w. była kuźnią kadry lotniczej polskiego lotnictwa wojskowego. Opierając się na francuskiej metodzie szkolenia pilotażu z biegiem lat opracowano w Bydgoszczy system szkolenia, z powodzeniem stosowany w latach 30-tych XX w. w całym szkolnictwie lotniczym IIRP. Było to gównie zasługą doskonałej kadry instruktorów pilotażu wprowadzającej udoskonalenia w metodach i organizacji szkolenia pilotów.