Pasażerowie Linii Lotniczych LOT w Bydgoszczy, 1930

Pasażerowie Linii Lotniczych LOT w Bydgoszczy, 1930 r. 1 czerwca 1929 r. miało miejsce otwarcie połączenia lotniczego z Bydgoszczy do Poznania i Gdańska. Stało się to dzięki inicjatywie magistratu miasta, który popierany przez miejski oddział Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP) wykupił w Liniach Lotniczych LOT dwa udziały, stając się współudziałowcem LOT-u. Linie korzystały z urządzeń lotniska wojskowego.