Wjazd Prezydenta RP Wojciechowskiego na lotnisko, 1924

4 sierpnia 1924r. wjazd Prezydenta RP Wojciechowskiego na lotnisko. Podczas uroczystości poświęcone zostały sztandary: 62 pułku piechoty, 61 pułku piechoty, 59 pułku piechoty i sztandar strzelców konnych. Obok  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w ceremonii uczestniczyli:  gen. Haller, gen. Kazimierz Raszewski, gen. Władysław Jung, gen. Jan Hubischta, gen. Leonard Skierski, gen. Stefan Kasprzycki. Uroczystą Mszą św. Polową, którą odprawił na lotnisku ks. Biskup Gall. Podniosłe kazanie wygłosił ks. Sienkiewicz z Torunia. Po poświęceniu sztandarów, którego dokonał ks. Biskup Gall, Prezydent wręczył sztandary dowódcom pułków. Po uroczystym ślubowaniu nowe sztandary, które odbierał Pan Prezydent od poszczególnych pułków, odbyła się defilada oraz pokaz lotniczy. Uroczystość zakończył obiad żołnierski na lotnisku.