Legitymacja odznaki pamiątkowej Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, W 1930

Legitymacja odznaki pamiątkowej Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, W 1930 r. w Bydgoszczy utworzono Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich dla młodzieży w wieku 16-18 lat. Podczas 3-letniej nauki szkoła miała  przygotować kandydatów do zawodu podoficerskiego w lotnictwie przez odpowiednie wychowanie oraz wyszkolenie, zarówno ogólnowojskowe wg programu pułkowej szkoły podoficerskiej lotnictwa, jak i techniczne według programu obowiązującego mechaników lotniczych. W SPLdM szkolono w specjalnościach: pilotów, mechaników lotniczych, strzelców radiotelegrafistów i elektro-radio-mechaników.