Caudron G-III Szkoła Lotników w Bydgoszczy, 1921

1921 r. Caudron G-III Szkoła Lotników w Bydgoszczy. Samoloty Caudron G.III przybyły do Polski w maju 1919 roku w ramach Francuskiej Szkoły Pilotów w ilości 20. Samoloty bazowały na lotnisku mokotowskim w Warszawie, a następnie w Dęblinie i od końca sierpnia 1920r. w Bydgoszczy. Pod koniec 1920 r. zakupiono jeszcze we Francji kolejne 20 samolotów tego typu i przydzielono je do Szkoły Lotników w Bydgoszczy, gdzie służyły do szkolenia wstępnego pilotów. W 1928 r. samoloty Caudron G.III z wojska przekazane zostały do aeroklubów, gdzie używane były jeszcze do 1929 r.